top of page

История

26 април 1997 г. – Конвентът на Обединените велики ложи на Германия, на заседанието си в Хамбург, решава да създаде независима и регулярна национална Велика ложа на старите, свободни и приети зидари в България.

20 септември 1997 г. – В собствения си храм в София, петте български ложи: „Светлина“, „Зора“, „Сердика“, „Заря“ от Ориент София и „Черноморски приятели“ от Ориент Варна, провъзгласяват своето обединение във Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България – първата регулярна и призната Велика ложа след политическите промени от 1989 г. За първи Велик майстор е избран брат Иван Ставрев.

21 ноември 2000 г. – Разкол в българското масонство. Група братя се отделят и регистрират Велика ложа на древните свободни и приети зидари НА България (името на ложата, създадена през 1997 г., е Великата ложа на древните свободни и приети зидари В България).

7 януари 2001 г. – Инсталиране на Върховния съвет на България от Върховния съвет, 33° от южната юрисдикция на Съединените щати.

2005 – 2015 г. – През следващите 10 години, до 30 май 2015 г., се правят многократни опити за ликвидиране на първата, оригинална и призната от всички канони на занаятчийската структура на световната масонска верига, наречена Велика ложа на свободните и приети зидари на България (ВЛССПЗБ).

20 април 2015 г. – Великият майстор Валери Митков, заедно с група масони, напуска Великата ложа на свободните и приети зидари на България и се присъединява към Обединената велика ложа на България.

30 май 2015 г. – Избрани представители на ложите на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България (ВЛССПЗБ) се събират в Националния масонски дом в Ориент Пловдив, за да проведат извънредно велико общо събрание. На това събрание за нов Велик майстор е избран проф. д-р Пламен Матеев.

20 май 2023 г. – В София, Великата ложа на древните свободни и приети масони в България (ВЛССПЗБ), заедно с още шест Велики ложи, учредява Международната конфедерация на регулярните и независими велики ложи (CIGLIR).

Към днешна дата, май 2024 г., Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България (ВЛССПЗБ) има 34 ложи и приблизително 700 членове.

bottom of page