top of page

Регулярност

Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България е първия и автентичен Велик свободно зидарски субект в България след падането на комунизма през 1989 г.

В.Л.С.С.П.З.Б. е основана през 1992 г. под името Велика ложа на България и през 1996 г. взима решение да се преименува на В.Л.С.С.П.З.Б., за да може през септември 1997 г. да бъде внесена Светлината в нея. В.Л.С.С.П.З.Б е МАЙКА на 3 Велики ложи в юрисдикцията на България, които са основани по-късно през годините: 2004 г. – Обединена велика ложа на България; 2010 – Велика ложа на България; 2013 – Велика ложа на стария и приет шотландски ритуал.

Отговаря ли  В.Л.С.С.П.З.Б. на стандартите за признание?

1. Трябва да е законно създадена от регулярна Велика ложа или от 3 или повече съюзни ложи, всяка част от дадена Велика ложа.
Отговор: В.Л.С.С.П.З.Б. е създадена с внесена светлина от Великата ложа на старите свободни и приети зидари на Германия и съдействието на Американо-Канадската Велика Ложа на Германия и официално и de jure от Обединените Велики Ложи на Германия през 1997 г.

2. Тя трябва да бъде наистина независима и самоуправляваща се, с неоспорим авторитет над занаята или символичното масонство (т.е. символичните степени или вписаните чираци, калфи и майстори) в рамките на нейната юрисдикция и не подлежат на друг начин или споделяне на власт с друго тяло.
Отговор: В.Л.С.С.П.З.Б. практикува регулярно масонство и това е видно в информация на КИП в Годишния Доклад от 2011 г. в частта за България

3. Масоните в нейната юрисдикция трябва да бъдат мъже и ложите й не трябва да има масонски контакт с ложи, които допускат жени за членове.
Отговор: Това е така и В.Л.С.С.П.З.Б. неподдържа контакт с ложи, приемащи жени.

4. Масоните в нейната юрисдикция трябва да вярват във Висше Същество.
Отговор: Братята вярват във Великия Архитект на Вселената.

5. Всички масони под нейната юрисдикция трябва да поемат задълженията си върху или в пълно разбиране на томът на Свещения закон (т.е. Библията) или книгата, която е свещена за съответния човек.
Отговор: В.Л.С.С.П.З.Б. приема братя от 3-те основни вероизповедания в ориент България – Християнство, Ислям, Юдаизъм.

6. Трите големи светлини на масонството (т.е. Книгата на Свещения Закон, Правият Ъгъл и Пергелът) трябва да бъдат изложени, когато Великата ложа или съюзните й ложи са в отворен ритуал.
Отговор: Това е така по време на ритуалната работа във всяка символична степен.

7. Обсъждането на религията и политиката в ложата трябва да бъде забранено.
Отговор: Във В.Л.С.С.П.З.Б. не се обсъждат политика и религия.

8. Великата ложа трябва да се придържа към установените принципи и команди (“древните ландмарки”) и обичаите на занаятите и да настоява да бъдат съблюдавани тези правила в съюзните ложи.
Отговор: Основният Закон на В.Л.С.С.П.З.Б. е съставен в съотвествие и признава за по-висш нормативен акт Древните Ландмарки.

bottom of page